دنیا

دنیا...
خیلی هم ،
شبیهِ نقاشی های کودکی ام نبود
نقاشی هایم ،
کلبه ای داشت و اجاقی همیشه گرم
یک چمنزار و جوی آبی روان...
آسمانِ نقاشی هایم ابری نداشت
وخورشیدِ طلایی اش همیشه خندان...
/ 0 نظر / 25 بازدید