دیش در طنز معاصر !!

مبارزه با ماهواره قبل از اختراع پارازیت !!

129کانال ماهواره ای آسمان ایران را قرق کردند.-ابرار

کلیات طرح ممنوعیت استفاده از آنتن‌ماهواره‌تصویب شد.- جراید

وزارت کشور موظف به جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره شد.- جراید

 

/ 0 نظر / 5 بازدید