پنجره

 

 

 

و من کنارپنجــــــــــــره گیرماندن ورفتن هستم

ماندنم معلوم نیست ورفتنم گیردر پنجـــــــــــــره ی بودنم

ای پنجــــــــــــره بگشای دلت را
با من سخن بگو

بروم یا بمانم

/ 1 نظر / 17 بازدید
حسن

خیلی خیلی زیباست هم نوشته هات وهم وبلاگتون ..موفقیت روز افزون براتون دارم[دست]