زندگی ما زندگی جالبی یه.

زندگی ما زندگی جالبی یه.
بین تراژدی محض و کمدی ناب؛
دائم داره پیچ و تاب می خوره.
یعنی یه جور غم انگیز، خنده داره.
یا شایدم یه جور خنده دار، غم انگیز باشه.
چیزی ام نیس که وسط شو پرکنه.
همه ی نکبتی ام که دچارشیم؛ مال همینه ...
همین که هیچ چی مون حد وسط نیس...


/ 0 نظر / 25 بازدید