ساده باش

ساده باش ؛
اما ساده قضاوت نکن نیمه ی پنهان آدم ها را
ساده زندگی کن ؛
اما ساده عبور نکن از دنیایی که تنها یکبار تجربه اش می کنی
ساده لبخند بزن ؛
اما ساده نخند به کسی که عمق معنایش را نمی فهمی
ساده بازگرد ؛
وبه یاد داشته باش :
هیچکس ارزش زانو زدن و شکسته شدن ارزش هایت را ندارد …

"گاهی خودت را زندگی کن "

/ 1 نظر / 22 بازدید
گوهر پاک

[گل][دست][دست][دست][دست][دست][دست]