بعضی

بعضیااااااااا فکر میکنن با

 

 خیلیااااااااام ...


خیلیااااااااام فکر میکنن با

 

 بعضیااااااااام ...

 

قشنگیش اینکه من موندم و

 

 تنهاییااااااااام... 

/ 0 نظر / 24 بازدید