آرد سفید و التیام سوختگی


 

محصولات کشاورزی از جمله مواد غذایی هستند که در تغذیه روزمره ما انسان ها نقش بسزایی را ایفا می‌کنند. اما آیا این محصولات می‌توانند مصارف و کاربردهای دیگری هم داشته باشند؟

این طور که به نظر می‌رسد آرد می‌تواند بر برخی سوختگی ها مرهم بگذارد.

این مسئله که تا مدتی پیش زبانزد اغلب مردم جهان شده بود، در نتیجه تجربه یک بانوی روستایی مطرح شده است. این زن روستایی در حین آشپزی دچار سوختگی می‌شود. دوست ویتنامی‌اش به او پیشنهاد می‌کند که دستش را به مدت ۱۰ دقیقه در آرد فرو ببرد. این خانم پس از عمل کردن به توصیه دوستش در کمال تعجب مشاهده می‌کند که دست هایش حتی یک تاول هم نزده است.

به گفته دوستِ این خانم، در موردی که پسربچه‌ای در آتش سوزی گرفتار شده بود، مردم برای نجاتش کیسه های آرد را رویش ریختند. پس از خاموش کردن آتش، در عین ناباوری هیچ گونه  اثری از تاول روی بدن پسربچه دیده نشد.

همیشه یک کیسه آرد سفید در منزل داشته باشید و در یخچال نگهداری کنید. آرد سرد بهتر از آرد با دمای معمولی سوختگی را التیام می‌بخشد.

در صورتی که پس از خوردن غذا یا چای داغ، زبان شما دچار سوختگی شد، هم می‌توانید از این روش برای از بین بردن اثرات سوختگی استفاده کنید.

هنگام سوختگی اول دست خود را زیر شیر آب سرد نگیرید، بلکه به مدت ده دقیقه در آرد سرد فرو ببرید و یک معجزه را تجربه کنید.

/ 0 نظر / 9 بازدید