قال رسول الله (ص)

بخون 2 دقیقه بیشتر وقت نمیبره.

.ش

قـــال رســـول الله :

قـــبـــر هـــر روز پنـــج مرتبـــه انسان را صـــدا می زند :

1- من خانه فقر هستم با خودتان گنج بیاورید

??2- من خانه ترس هستم با خودتان انیس بیاورید

3- من خانه مارها و عقرب ها هستم با خودتان پادزهر بیاورید

4- من خانه تاریکی ها هستم با خودتان روشنایی بیاورید

5- خانه ریگ ها و خاک ها هستم با خودتان فرش (زیر انداز) بیاورید

1) گنج : لا اله الا الله

2) انیس : تلاوت قرآن

3) پادزهر: صدقه , خیرات

4) چراغ : نماز نماز شب

5) فرش : عمل صالح

گامی بسوی سعادت

ب نظرت فرستادن 5تا صلوات چقدر وقت میبره؟

اللهم صلی علی محمد و آل محمد

اللهم صلی علی محمد و آل محمد

اللهم صلی علی محمد و آل محمد

اللهم صلی علی محمد و آل محمد

اللهم صلی علی محمد و آل محمد

تموم شد

میدونی چقدر ثواب کردی؟

/ 0 نظر / 22 بازدید