عید قربان

بندگی کن تاکه سلطانت کنند
تن رها کن تا همه جانت کنند
سر بنه در کف ، برو در کوى دوست
تا چو اسماعیل ، قربانت کنند
بگذر از فرزند و مال و جان خویش
تا خلیل الله دورانت کنند........

  عید قربان را به همه دوستان عزیزم تبریک میگویم...عیدتان مبارک....

 

/ 0 نظر / 22 بازدید