سنگدل

چه سنگدل است سیری که گرسنه ای را نصیحت می کند تا درد گرسنگی را تحمل نماید. - جبران خلیل جبران
و چه سنگدل است کسی که یک روز غذا نمیخورد تا گرسنه ای را درک کند بی آنکه سعی و تلاشی در سیر کردن آن گرسنه داشته باشد

/ 0 نظر / 24 بازدید