بد شده ایم...از وقتی شروع کردیم به قربانت بروم های تایپی به دوستت دارم های اس ام اسی به عاشقتم های وایبری ،ویچتی،لاینی...
بد شده ایم !از وقتی هر کدام از کانتکت لیستمان چیزی فرستاد قلب های سرخ را روانه ی تکست کردیم و عشقم و عزیزم و گلم صدایش کردیم
فرقی هم نمیکرد که باشد 
دیگر کلمات دم دستی ترین ترفندمان شد
کلماتی که مقدسند ...که معجزه میکنند ...افتادند زیر دست و پا ...
فرقی برایمان نکرد که چه کسی باشد از چه جنسی باشد فقط اینکه باشد و دمی بگذرد برایمان کفایت کرد
بد شده ایم! از وقتی لبخند زدیم و بوسیدیم و نوازش کردیم و آنسوی ماجرا پیچیدیم و پیچاندیم و به زرنگی خودمان آفرین گفتیم 
حال خیلی هامان خوب نیست این روزها
عادت کردیم مرگ خیلی چیزها را جشن بگیریم 
دردناک است حال و روزمان
دردمان درمان دارد
کمی صداقت کمی شهامت ...فقط همین!
/ 0 نظر / 22 بازدید