بنمای رخ

بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران

 

همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی

که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

الهی بیا تا دلم نگیره

خدایا با تو بودن رویاشم قشنگه به امید رسیدن به ان حس زیبا

/ 0 نظر / 22 بازدید