ناخدا

ای ناخدا تا کی  نا خدایی ؟ 

انگاری دست خودم نیست  انگاری دست دلم نیست

عمری به این در و اون در زد این دل و نشد

عمری به هر کجا سرزد این دل و نشد

همه هست ارزویم که ببینم از تو رویی

چه زیان تو را که من هم برسم به ارزویی

و میدانم که روزی خواهی امد

/ 0 نظر / 22 بازدید