پنی کینگ و سکه هایش

این مرد با جمع آوری 5 میلیون سکه یکی از رکورد شکنان تاریخ به حساب میآید. این مرد که با نام پنی کینگ شناخته میشود جمع آوری سکه را بصورت اتفاقی و از ترس کمیاب شدن سکه ها آغاز کرد ولی در حال حاضر در خانه ای مملو از سکه زندگی میکند.

 

 

پنی کینگ و سکه هایش (7 عکس)

 

 

پنی کینگ و سکه هایش (7 عکس)

 

 

پنی کینگ و سکه هایش (7 عکس)

 

 

پنی کینگ و سکه هایش (7 عکس)

 

 

پنی کینگ و سکه هایش (7 عکس)

 

 

پنی کینگ و سکه هایش (7 عکس)

 

 

پنی کینگ و سکه هایش (7 عکس)

 

/ 0 نظر / 41 بازدید