برای دل خودم مینویسم

چشمها را بستم، با دل خود گفتم : سهم دل نازک من، پاسخی سرد نبود!! شوق دیدار کجاست؟

دی 96
3 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
5 پست
دی 93
2 پست
مهر 93
11 پست
شهریور 93
24 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
17 پست
اسفند 92
9 پست
بهمن 92
7 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
26 پست
مهر 92
15 پست
شهریور 92
5 پست
تیر 92
11 پست
خرداد 92
11 پست
اسفند 91
10 پست
بهمن 91
18 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
17 پست
آبان 91
19 پست
مهر 91
39 پست
شهریور 91
22 پست
مرداد 91
46 پست
تیر 91
18 پست
خرداد 91
30 پست
اسفند 90
46 پست
بهمن 90
57 پست
دی 90
48 پست
آذر 90
51 پست
آبان 90
97 پست
مهر 90
110 پست
شهریور 90
44 پست
مرداد 90
75 پست
تیر 90
37 پست
عکس
171 پست
جملات_زیبا
138 پست
طنز
28 پست
حدیث
7 پست
شعر
50 پست
حکایت
3 پست
دانستنیها
105 پست
تسلیت
1 پست
تبریک
3 پست
جشن
1 پست
دوست
3 پست
عاشورا
2 پست
کربلا
1 پست
حردرمحرم
1 پست
دعای_فرج
1 پست
محرم
2 پست
دعا
3 پست
وقت_دعا
1 پست
شهادت
1 پست
طنز_و_پند
20 پست
گلسازی
1 پست
سر_گرمی
2 پست
بازی
1 پست
جالب
1 پست
هنر
7 پست
پزشکی
3 پست
شب_قدر
1 پست
آشپزی
3 پست
داستان
4 پست
تست_هوش
1 پست
نیایش
1 پست
سرگرمی
1 پست
عزیز_من
1 پست
داداش
1 پست
مرداب
1 پست
گربه
1 پست
سبزه
3 پست
تخته
1 پست
فرشته_ها
1 پست
ندای_قلب
1 پست
مردها
1 پست
کیف_پول
1 پست
همسایه
1 پست
میوه
2 پست
نوشیدن
1 پست
اجابت
1 پست
شهید_گشت
1 پست
توبه
1 پست
با_پول
2 پست
بهلول
1 پست
عید
3 پست
غدیر_خم
1 پست
محبت
2 پست
غصه
1 پست
عاقبت
1 پست
قلب
1 پست
خنده
1 پست
جمعه
1 پست
سیر
1 پست
زن
1 پست
مِنا
1 پست
عرفه
1 پست
13_آبان
1 پست
اسم
1 پست
خودکارت
1 پست
ادمک
1 پست
باران
3 پست
سه_دوست
1 پست
شعرطنز
1 پست
حوادث
1 پست
ارایشی
2 پست
عسل
1 پست
اس_ام_اس
1 پست
واقعیت
1 پست